Veelgestelde vragen

 • Hoe laat is het?

 • Wat eten we vandaag?

 • Oewist?

 • Moeten wij dat kennen voor het examen?

 • Is mijn broek nog in de was?

 • Hoe doet gij dat?

 • Vindt gij dat normaal?

 • Hoeveel kost dat?

 • Cavakes?

 • Hebt ge dat gezien?

 • Wat moet ik maken?

 • Gaat het regenen sebiet?

 • Alles goe?

 • Hoe oud zijt gij?

 • Makkiskijken?